DÍSZKER KFT.

Adatvédelem nyilatkozat

Jelen szabályzattal szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy Társaságunk miként biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét. Elkötelezettek vagyunk a magánélet tiszteletben tartása iránt, szabályzatunkat a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően hoztuk létre.
Személyes adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jog előírásai alapján kezeljük, mely összehangban van az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével.

1. Kik vagyunk mi?

Díszker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, Társaság– székhely: 2131 Göd, Pesti út 21.., cégjegyzékszám: 13-09-107879, e-mail cím: diszker@diszker.hu) aki adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően Díszker Kft. (továbbiakban: Adatkezelő, Társaság) dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

2. Az Ön személyes adatai – mit jelent ez?

Személyes adat alatt értünk minden olyan információt, amely egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik; beazonosíthatónak azt a természetes személyt tekintjük, aki közvetlenül vagy közvetetten hozzárendelhető egy ismérvhez, mint egy név, egy azonosítószám, ilyen tehát az Ön neve, telefonszáma, e-mail címe stb.

3. Mi az adatkezelés célja?

A következő célokra gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait:

4. Milyen jogalapon kezeljük adatait?

Az adatvédelem alapvető előírása, hogy adatkezelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz a Társaság megfelelő jogalappal rendelkezik (Rendelet 6. cikke). Megfelelő jogalap lehet:


5. Meddig őrizzük személyes adatait?

A jelen Tájékoztatóban meghatározott jogalapoknak megfelelően a szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük meg az Ön személyes adatait.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.
Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

6. Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra,

automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),

7. Hogyan biztosítjuk adatai biztonságát?

Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.
Ennek megfelelően az Adatkezelő egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

8. Az Ön személyes adatainak továbbítása, adatfeldolgozó

A Társaság szolgáltatás nyújtása, így a Webáruház folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe.
A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé. Személyes adatait – az előző esetek kivételével - harmadik személynek nem továbbítjuk.

9. Jogorvoslat

Amennyiben kérdése, kérése esetleg panasza lenne adati kezelésével kapcsolatban kérjük, erre vonatkozó igényét továbbítsa kereskedelmi képviselője vagy az első pontban feltüntetett elérhetőségeink egyikére. Társaságunk az igényt, a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Amennyiben Ön nem ért egyet az Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet:

vagy arról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

10. Cookie-k

Társaságunk a személyre szabott kiszolgálás biztosítása és javítása érdekében a felhasználó számítógépén Cookie-kat, más néven Sütiket használ.

Mi az a Süti?

A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek egyedi azonosítóként működnek. Minden süti egyedileg kapcsolódik a felhasználó böngészőjéhez. A sütik névtelen információkat tartalmaznak, és az éppen megtekintett weboldal kiszolgálója küldi őket a felhasználó számítógépére vagy mobiltelefonjára. A rendszer az eszközön tárolja az adatfájlokat, és egy adott süti tartalmát csak az a kiszolgáló tudja később lekérni, ahonnan a süti származik. A cookie-kat a felhasználás célja alapján négy csoportra oszthatjuk:

A cookie-k alkalmazását – az elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével - Ön letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnan.

Referenciák

„Ha megoldandó problémám van, akkor a Díszker Kft. abszolút ott van az elsők között a fejemben. A cég minőség- és vevő-orientált – magas minőségű termékeket forgalmaznak és minden esetben keresik a számunkra legideálisabb megoldási lehetőséget, valamint megbízhatóak is, amit megbeszélünk az úgy van,...”

Dr. Boda Beáta
senior product manager/EGIS Gyógyszergyár Zrt.

„Miattuk merünk újítani, mindig megújítjuk a törölközőinket is, mert olyan szép megoldásokat hoznak, olyan meggyőzőek, hogy nem látunk benne rizikót! A legjobb minőséget hozzák, ez látszik abból is, hogy a használt 1 és 5 éves törölközők között minimális különbség van...”

Bacskai Emőke
OTP Bank Nyrt.

Árajánlat kérése

Kérjük adja meg adatait a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatotLegyen Ön az első, aki értesül az újdonságokról, iratkozzon fel hírlevelünkre!